BOOKING SERVICES

Captcha Code

#

Syarat & Ketentuan :

 • Tidak dikenakan biaya tambahan
 • Janji dibuat minimal 2 (dua) hari Sebelumnya.
 • Untuk pengisian form booking service maksimum pada Jam 15.00 WIB.
 • Pelanggan hanya dapat membuat janji pada jam operasional bengkel
 • Dealer tidak menerima pembuatan janji untuk keperluan service pada hari H.
 • Waktu dibuat atas kesepakatan dealer dengan pelanggan, apabila kapasitas bengkel penuh dealer dapat menolak waktu yang diminta.
 • Pelanggan wajib datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati
 • Apabila pelanggan ingin membatalkan atau mengubah waktu diwajibkan untuk memberitahukan dealer.
 • Apabila pelanggan datang terlambat tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka akan diberlaukan sebagai pelanggan biasa dan tidak dapat menuntut haknya.
 • Jangka waktu toleransi keterlambatan pelanggan Booking Service adalah +15 menit selebihnya akan diberlakukan sebagai pelanggan biasa / reguler dan tidak dapat menuntut haknya.
 • Pekerjaan perawatan berkala (periodical maintenance) tanpa keluhan akan langsung dikerjakan.
 • Pekerjaan perbaikan ( repair ) dengan keluhan akan dilakukan diagnosis terlebih dahulu dan waktu pengerjaan akan ditentukan selanjutnya.